WOORDENSCHAT STUDEREN EN ... OEFENEN

532376_184_mem-3-werk...
532376_184_mem-3-werk... (copy)

Een Latijnse tekst bestaat uit … woorden. Woorden leren blijft de boodschap. In het vocabulariumboekje worden gekende woorden uit de eerste graad opgefrist en caput per caput aangevuld met nieuwe woorden.

Woordenschatoefeningen helpen leerlingen om de betekenis langer vast te zetten.

nieuw.png

Op Pelckmans Portaal vinden je leerlingen:

  • Woordentrainer: de uitspraak beluisteren, een moeilijkewoordenlijst opstellen …
  • Digitale woordenschatoefeningen
uit Pegasus novus 2 woordenlijst