TAALSTUDIE ONTDEKKEN EN INOEFENEN

532376_184_memoria3_h...
532376_184_mem-3-werk...

uit Pegasus novus 2 leerwerkboek

Om goed te lezen heb je inzicht in het taalsysteem nodig. Grammatica hoeft niet saai of aartsmoeilijk te zijn. Helder uitgelegd via voorbeelden, gestructureerd samengevat in een groen kader, stapsgewijs ingeoefend in zinscontext: dit kenmerkt de aanpak van Pegasus novus.

Leerinhouden aangepast aan de nieuwe leerplannen.  

  • Indicatief plusquamperfectum, futurum exactum, losse ablatief, bijvoeglijke bijzin …: alles wat niet tot de leerplandoelen eerste graad behoort, wordt als nieuwe leerstof aangebracht.
  • Gedoseerd aanbod: grammaticale items zoals verbaaladjectief en verbaalsubstantief komen aan bod in het vierde jaar.

om taalstudie te herhalen, op te zoeken en in te oefenen.

GRAMMATICAAL COMPENDIUM:
nieuw.png

Op Pelckmans Portaal vinden je leerlingen nog meer oefenmogelijkheden.

  • Digitaal remediëringsparcours bij het grammaticaal compendium. 
  • Test jezelf digitaal: geïntegreerde vragen lectuur, taalstudie en cultuur.
  • Oefeningen in het werkboek kunnen digitaal opnieuw gemaakt worden.
  • Remediëringsoefeningen en verdiepingsoefeningen taalstudie.
nieuw.png (copy)
nieuw.png (copy1)
nieuw.png (copy2)

‘Bis repetita placent’
Horatius