Comfortabel lesgeven met Pegasus novus

532376_184_mem-3-werk... (copy)
532376_184_istock-879...
532376_184_mem-3-werk...

Centraal in de handleiding staat het leerwerkboek mét oplossingen.
In de marges vind je:

  • de lesdoelen. In de jaarplanning wordt hieraan telkens het leerplandoel gekoppeld;
  • didactische suggesties: instap, differentiatietip, alternatieve opdracht …;
  • achtergrondinformatie;
  • aandachtspunten bij de lectuur;
  • overzicht materiaal op Pelckmans Portaal met een toelichting over hoe en wanneer je het inzet;
  • bibliografie.

Handleiding

We willen Pegasus novus ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

uit Pegasus novus 2 handleiding

Jouw school maakt afspraken over de verdeling van de 16 sleutelcompetenties over vakken. Welke leerkracht is verantwoordelijk voor het behalen en evalueren van welke eindtermen? Om dat overleg te faciliteren bieden we je op Pelckmans Portaal per les een opsomming van de concrete lesdoelen en de leerplandoelen. Die informatie vind je ook op Smartschool.

De jaarplanning

De nieuwe eindtermen zijn in principe niet meer verbonden aan een bepaald vak. Ze werden ondergebracht in 16 sleutelcompetenties die door de leerlingen bereikt of nagestreefd moeten worden.

We helpen je op weg met:
De leerplandoelen

In de handleiding vind je een overzicht van de leerplandoelen KathOndVla die met het vak Latijn verbonden zijn. We sommen de leerplandoelen op en leggen je uit hoe je het leerplandoel met  Pegasus novus kunt realiseren en evalueren. Het is dus veel meer dan een afvinklijstje.
De leerplandoelen moeten gerealiseerd worden op het einde van de tweede graad. Dat wil zeggen dat sommige kenniselementen pas aan bod komen in Pegasus novus 4.
Een gelijkaardig overzicht met duiding voor de leerplandoelen GO! vind je op Pelckmans Portaal.

uit Pegasus novus 1 handleiding